Hong Kongi offshore cégek követelményei

A jogrendszer a brit gyakorlaton alapul, Kínától teljesen eltér. Az osztalék/profit után nem kell forrásadót fizetni. Nincsen meghatározva, mennyinek kell lenni a tőkeminimumnak, nincs kötelezően előírt minimum névértéke a részvényeknek sem (természetesen egy hong kongi dollár minimum célszerű). Bárhol tarthatóak a részvényesek, illetve az igazgatótanács ülései. Nem kell forgalmi adót (ÁFA-t) fizetni (nincs). Csak Zártkörűen működő Korlátolt Felelősségű Részvénytársaságot (Private Limited Company by shares – röviden Ltd.) lehet alapítani. Meg lehet jelölni kijelölt titkárt, részvénytulajdonost vagy igazgatót. Az off-shore cégeknek elegendő egy igazgató és vásárolhatnak saját részvényeket is, illetve alapíthatnak saját fiókvállalatokat is. A titkárnak mindenképpen helyi állampolgárnak kell lennie, de ezen kívül nincs további megkötés, lehet természetes- vagy jogi személy is.

Egy ilyen off-shore cégnek maximális létszámi kerete ötven tag. Hong Kong a székhelye töb, mint kétezer multinacionális cégnek.

Hong Kongi offshore cégek alapításának folyamata

Hong kongi offshore cégek létrehozásához ellenőrizni kell a cég nevének szabályosságát, illetve, hogy nincs-e már lefoglalva. Meg kell indítani a cégbejegyzési folyamatot. Kérelmezni kell, illetve le kell fektetni 10.000 hong kongi dollár alaptőkét. Létre kell hozni az Alapító Okiratot, meg kell határozni az Alapszabályt, ezeket az alapítónak kell szignóznia, ezután kinevezik az offshore cégek igazgatóját vagy igazgatóit. Az Igazgatótanácsnak üléseznie kell (alakulóülés). Offshore cégek esetében be kell jegyeztetni a székhelyet, kell egy helyi titkár. Ki kell bocsátani a részvényeket, létre kell hozni egy jegyzéket, ami tartalmazza a részvényeseket, az igazgatóság és a titkárok adatait.

Hong Kongi offshore cégek költségei

Az igazgatónak nem kell helyi illetékességűnek lennie, ugyanígy a tulajdonosok és részvényesek helyi kötődésére és állampolgárságára vonatkozóan sincsenek megszabva korlátozások. Alapesetben nem engedélyezettek a bemutatóra szóló részvények. A könyvelést egy könyvvizsgálónak hitelesítenie kell. Az igazgató és a tulajdonosok személye nyilvános információ, viszont az állami hivatalok nem cserélhetnek információt más országok adóhatóságaival. Mind névleges igazgatók, mind tulajdonosok engedélyezettek. A törvény nem követeli haszonélvezők megnevezését. Évente körülbelül 416 USD az állami adó és illeték. A cég bejegyzésének évében több költség merül fel, ezek az ún. alapítási költségek a következők: bejegyzési díj, jogi kiadások, iktatási költségek, közjegyzői hitelesítés, nemzetközi hitelesítés (Apostille), részvényjegyek, jegyzőkönyvek, szabályzatok kiállítása, bélyegzők. Éves díjak az alábbiak: éves adó és illeték, negatív audit adó visszatérítése, bejegyzett iroda és bejegyzett titkár díja. Opcionális szolgáltatások után többletköltséget képezhet magánszemély mint névleges igazgató díja, névleges tulajdonos, Certificate of Incumbency, meghatalmazás közjegyzõi hitelesítéssel, közjegyzõi hitelesítés vagy Apostille, Certificate of Good Standing.