WORLDWIDE BUSINESS TREND Kft.


Panama

offshore cégalapítás

» Offshore cégek használata

Hozzáadás a könyvjelzőkhöz

Beállítás kezdőlapnak
Hogyan kell off-shore céget alapítani Panamában?

A panamai offshore céget legalább két személy alapítja, cégbíróságon bejegyzik és az alapítást közjegyzőnek kell hitelesítenie. Egy helyii ügyvéd szignójával hitelesítik az offshore cég alapító okiratát. Ez az okirat jogszabály által előírt, a gazdálkodó alapítását foglalja írásba.

Az alapító okirat tartalmazza a szervezet alapvető adatait, úgymint a cég nevét, az offshore cég alapító okirat aláíróinak nevét és címét, a részvények elosztásának szabályait, a törzstőke összegét, a helyi képviselők, a tisztségviselők és a vezetőség (igazgatók, stb.) neveit és címeit, illetve, hogy a társaság meddig fog működni.

Cégalapítással kapcsolatos egyéb teendők

A Panamai Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnál be kell szerezni a működési engedélyt (Licencia Comercial).

Regisztrálni kell a jövedelemadó bevallást, így a cég megkapja a panamai adóhivatalnál az adószámot.

Folyószámlát kell nyitnia a cégnek egy panamai bankban.

Regisztrálni kell a céget annál az önkormányzatnál, ahol a szervezet a tevékenységeit végzi, mivel a felé az önkormányzat felé lesz adóköteles.

A helyi jogszabályoknak megfelelően az alkalmazottaknak maximum 10%-a lehet külföldi állampolgár, a fennmaradó 90%-nak panamai lakosnak kell lennie (állampolgár, ill. ott 10 éve tartósan letelepedett személy, vagy panamai állampolgár házastársa).

Nyilvánosan működő üzlethelyiség esetén minden négy hónapban rovartalanítani és fertőtleníteni kell. Társadalombiztosítási kártya (TAJ szám) igénylése (minden cég jogosult rá).