Cég felszámolás Hong Kong

Hong Kongban a fizetésképtelenség kifejezést vállalkozásokkal kapcsolatban használják, a csődeljárást pedig természetes személyek vonatkozásában.

A hong-kongi gazdálkodó szervezet felszámolására sor kerülhet a szervezet önkéntes elhatározása alapján vagy a bíróság kezdeményezésére. Amennyiben a vállalkozás fizetőképes, akkor a tagjai önkéntes elhatározásán múlik a felszámolás, ha azonban fizetésképtelen, akkor a hitelezők döntésétől függ, hogy sor kerül-e a vállalkozás felszámolására.

Ha a bíróság kezdeményezi a felszámolási eljárást, azt több körülmény is megalapozhatja, így például ha a cég nem kezdi meg a működését a megalapításától számított egy éven belül, vagy ha a vállalkozásnak egy tagja sincs, illetve ha a társaság képtelen a tartozásait rendezni. Ez utóbbi ok képezi leggyakrabban a felszámolási eljárás alapját Hong Kongban. A felszámolás iránti kérelemet a bíróságnál előterjesztheti maga az adós, a hitelező vagy több hitelező együttesen, más közreműködők (ez alatt értendők a társaság részvényesei vagy tagok) valamint a csődeljárás vagyonfelügyelője (amennyiben sor került korábban csődeljárásra).

A cég akkor minősül fizetésképtelennek Hong-kongban, ha három héten belül nem fizeti ki a tartozásait, vagy ha végrehajtásra vagy más, hasonló eljárásra került sor és az eredménytelen maradt, továbbá ha a vállalkozás függő és jövőbeni kötelezettségeit is figyelembe véve a bíróság megállapítja, hogy nem tudja rendezni az adósságait.

A felszámolási eljárásban fontos szerepe van a felszámolónak, akinek a jogosítványai igen széleskörűek, így például jogosult az adós valamennyi vagyontárgya felett ellenőrzést gyakorolni, illetve azokat az adós hitelezői között elosztani, továbbá felmondani az adós számára nem előnyös szerződéseket, viszont nincs joga a hitelezőket azon vagyontárgyakból kielégíteni, amelyek habár az adós birtokában vannak, de a tulajdonjog harmadik személyt illet meg, vagy amelyet az adós harmadik személyek érdekében kezel. Az adós vagyonából elsősorban a felszámolással kapcsolatban felmerült költségeket, majd a biztosított követelések jogosultjait, végül pedig a nem biztosított követelések jogosultjait kell kielégíteni.

A hong kong-i jog ismeri az ún. „ideiglenes felszámolás” intézményét, amelyet gyakorlatilag vészhelyzetben alkalmaznak, akkor ha felemrül csalás vagy valamilyen más jogellenességnek (trükkök) gyanúja. Ebben az esetben a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a társaság fizetésképtelen és a társaság vagyonának a megóvása a célja az eljárásnak.

Amennyiben a társaság felszámolás alá kerül, az ügyvezető tisztségét megtartja, azonban a döntési jogosultságot a felszámoló veszi át. Ha a vállalkozás fizetésképtelenné válik felmerülhet az ügyvezető, illetve a tagok felelőssége. Ilyen esetben, ha a vállalkozás felszámolása során valamennyi hitelező nem lesz kielégítve, akkor ezért az ügyvezető korlátlan felelősséggel tartozik. A hong kong-i jogrendszer jelenleg nem tartalmaz szabályt arra, amit gyakran „rossz kereskedelemnek” tekintenek.